ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 25 / 11 / 2019.

16

Η Γ.Γ.Α. και ειδικότερα η Επιτροπή Διοίκησης Σχολής Προπονητών Χειροσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει τον τελικό Πίνακα των επιτυχόντων προπονητών, μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 25 / 11 / 2019.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.