ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΠΧΕ

970

Το πλήρες πρόγραμμα της Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Δεμεμβρίου στο ΕΑΚ Μικρας 3 (Σπίτι του Handball)

10:15 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

10:30 – 11:00 “Παιδαγωγικό προφίλ του αναπτυξιακού προπονητή Χειροσφαίρισης”

Χριστοδουλίδης Τριαντάφυλλος PhD – ΕΕΠ ΣΕΦΑΑ ΑΠΘ

11:00 – 11:30  “Η τεχνολογία στην υπηρεσία του σύγχρονου προπονητή”

Βακάλης Γιώργος ΚΦΑ – Προπονητής  Χειροσφαίρισης – NASM CPT

11:30 – 12:00 “Προπόνηση δύναμης και ισχύος στη σύγχρονη Χειροσφαίριση”

Σκανδάλης Βασίλης MSc (PhD c.)

12:15 – 13:00 Στρογγυλή τράπεζα

Τα σχόλια είναι κλειστά.