Ενημέρωση, αντικατάσταση ομιλητή

898

Αγαπητοί συνάδελφοι – σες , σας ενημερώνουμε ότι λόγω προσωπικού κωλύματος ο κυριος Sostaric δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στο συμπόσιο μας. Τη θέση του θα καλύψει ο κύριος Gerona προπονητής της Εθνικής Σερβίας. Ανάλογα θα διαμορφωθεί και το τελικό πρόγραμμα ως προς τη θεματολογία των παρουσιάσεων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν μεταβάλλεται.

Εκ του ΣΥΠΧΕ

Τα σχόλια είναι κλειστά.