Σχολή Προπονητών ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Γ΄Κατ.) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Σχολή Προπονητών ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Γ΄Κατ.) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Η αίτηση με όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο[…]

Read more