ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΘΗΝΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εισακτέων και των απορριπτέων για τη Σχολή Προπονητών Γ’ Κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Χειροσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας στην
Αθήνα & Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε τον Προσωρινό Πίνακα των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών. Από τις 68 αιτήσεις, εγκρίθηκαν οι 48 και απορρίφθηκαν οι 20 αιτούντες υποψήφιοι.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι, έχουν δικαίωμα ένστασης έως την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.
Οι ενστάσεις ( επισυνάπτεται σχετικό έντυπο ) δύναται να αποσταλούν μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax) στο 2131316981, ηλεκτρονικώς στο tpea@gga.gov.gr ή ταχυδρομικώς στην παρακάτω Διεύθυνση :

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (κτίριο ΥΠΠΕΘ)
Α.Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι
Υπόψη Τμήματος Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων.
Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων, στο 2131316062, 2131316065, καθώς και στους γραμματείς της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, στα τηλέφωνα :2131316495 και 2131316158.

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση ένστασης και την αναλυτική ανακοίνωση της Σχολής με τα ονόματα.

ΑΙΤΗΣΗ__ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΘΗΝΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *