Παράταση υποβολής αιτήσεων Σχολής Προπονητών Χειροσφαίρισης 2018

Μετά από έγγραφο που στάλθηκε από τη Γ.Γ.Α. και την Επιτροπή Διοίκησης της Ενιαίας Σχολής Προπονητών Χειροσφαιρίσεως Γ’ Κατηγορίας, ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη Σχολή. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μετά από σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος και προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιτυχής κατάθεση των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής αποφάσισε νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως και την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018. (Αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής ή κατάθεσης αυτοπροσώπως ).

 

Για την Επιτροπή Διοίκησης                                                                                                          Η Πρόεδρος

 

          Πλευράκη Νίκη

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Γ΄ κατ.) 2018 —ΑΙΤΗΣΕΙΣ—

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *