ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Γ΄ κατ.) 2018 —ΑΙΤΗΣΕΙΣ—

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧ. ΠΡΟΠ. 2018 Αίτηση για Αθλητική Ιδιότητα – Σχολή Προπ ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2018