Οργάνωση, δομή και λειτουργία Σχολών Προπονητών ΓΓΑ Περιόδου 2016-2017

Ο κάτωθι κανονισμός έχει συνταχθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση τον τελευταίο αθλητικό νόμο.
Σε αυτόν παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες των σχολών (Α’, Β’, Γ’). Αυτές οι προϋποθέσεις είναι απαραίτητες και αδιαπραγμάτευτες από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Με βάση τον κανονισμό και εφόσον έχει ήδη εγκριθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (μετά από εισήγηση του ΣΥΠΧΕ και της ΟΧΕ) η δημιουργία σχολών Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας, παρακαλούμε άμεσα οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσετε ταχυδρομικά στον ΣΥ.Π.Χ.Ε (Διεύθυνση ΟΧΕ: 3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα, Τ.Κ.:10433) τα δικαιολογητικά ώστε να καταγραφεί ο ακριβής αριθμός συμμετεχόντων γιατί υπάρχει ελάχιστο όριο συμμετοχής προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες σχολές.

Μπορείτε να δείτε τον κανονισμό εδώ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο της Δήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *